ห้องประชุม (Convention Hall)
เรามีห้องประชุมขนาดใหญ่ ได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สะดวกสบาย อย่างครบครัน สามารถรองรับการจัดประชุม สัมนา งานเลี้ยง งานแต่งงาน ฯลฯ ได้กว่า 200 ท่าน

ภาพงานจัดประชุมต่างๆที่ผ่านมา (Meeting History)
ห้องประชุมของเราได้เคยต้อนรับการจัดงานประชุม สัมนา ของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ รวมถึงได้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง งานแต่งงานที่สวยงามและประทับใจไม่เหมือนใครอีกด้วย